Asana

 • Količina: Organizacije trebaju zatražiti samo jedan Asana proizvod preko TechSoup svake godine kako bi dobile sniženje za sve svoje pripadnike.
 • Budžet: Organizacije s godišnjim operativnim budžetom od $25 miliona ili manje imaju pravo na snižene proizvode.
 • Samo za neprofitne organizacije i biblioteke: Proizvodi su dostupni samo odgovarajućim neprofitnim organizacijama i javnim bibliotekama.
 • Vrste organizacija: Sljedeće vrste organizacija nemaju pravo zahtjevati snižene proizvode.
  • Religijske organizacije bez namjene sekularne zajednice. Kako bi imala sekularnu namjenu, organizacija mora pružiti uslugu ljudima bez obzira na njihova religijska uvjerenja te ne smije promovisati određenu vjeru.
  • Bolnice, ambulante, registri medicinskog osoblja ili biroi, zdravstvene osiguravajuće organizacije, pripremljeni grupni zdravstveni planovi, asocijacije za grupno medicinsko osposobljavanje, fakultetske asocijacije za osposobljavanje
  • Poslovne i profesionalne organizacije
  • Zajedničke organizacije
  • Bratska udruženja korisnika, redovi ili asocijacije; pružatelji drugih usluga ili dobara pripadnicima ili uposlenicima
  • Sportske, atletske, rekracijske i društvene aktivnosti, izuzev centara zajednice i prostorija za rekreaciju u vlasništvu zajednice
  • Pravno i politički aktivne organizacije
  • Zastupničke organizacije
  • Zadudžbinski fondovi ili financijske usluge
  • Vladini organi i agencije
 • Postojeći korisnici: Organizacije koje su već pretplaćene na Asana-u mogu obnoviti svoju pretplatu putem ove ponude.
 • Uslovi korištenja: Organizacije koje podnesu zahtjev za Asana proizvode moraju prihvatiti Asana standardni ugovor za proizvode kao i bilo koje primjenjive Asana uslove korištenja (kolektivno, "Asana Ugovori") kao preduslov za odobravanje pristupa proizvodima.
 • Anti-diskriminacijska politika: Organizacije koje promovišu, podržavaju ili praktikuju diskriminaciju na osnovu starosti, etničke pripadnosti, spola, nacionanog porijekla, zdravstvenih poteškoća, rase, veličine, religije, seksualne orijentacije ili socioekonomske pozadine ne mogu učestovati u ovoom programu. Organizacije moraju biti spremne dokazati da ne ne vrše diskriminaciju niti po jednoj od ovih osnova kako bi mogle dobiti proizvode.
 • Istraživački izvještaji: Organizacije moraju biti spremne dostaviti informacije Asana-i za izradu istraživačkog izvještaja ili potvrde.
 • Distribucija proizvoda:
  • Proizvodi će biti uručeni samo odgovarajućim organizacijama, ne individualnim licima.
  • Organizacije ne smiju prenositi ili preprodavati Asana proizvode, u protivnom će prekršiti uslove korištenja iz Asana Ugovora.