Box Starter Edition, 10 User Licenses

NEW LOGO for Box_ 25PERCENT.png
SKU: G-49323
Administracijska naknada: €84.00
SolutionLanguageMediaPlatform
Opis: 

“Box Starter Edition” është një shërbim onlajn për ndarjen e skedarëve, menaxhim të përmbajtjeve dhe për bashkëpunim për ekipe të vogla deri në 10 veta.

Ky donacion siguron 10 licenca për përdorim të vazhdueshëm për “Box Starter Edition”. Licencat nuk skadojnë dhe nuk ka nevojë të rinovohen. Shih Detajet e parapagimit tab për më shumë informacion rreth parapagimit.

Përfitimet për organizatat

Ju mund të përdorni Box-in për

  • Të përshpejtuar bashkëpunimin duke i lejuar përdoruesit të kenë qasje, ndajnë dhe shqyrtojnë punën e ndjeshme në kohë, në re (cloud), në kohë reale nga çdo pajisje, në vend të aplikacioneve tradicionale të transferimit të skedarëve dhe serverëve të brendshëm
  • Menaxhim të programeve në mënyrë më efikase duke i konsoliduar të gjitha skedarët në një platformë të vetme që lejon bashkëpunimin dhe ndarjen e skedarëve me palët e interesit të brendshëm dhe të jashtëm
  • Të ristrukturuar zhvillimin e fondeve dhe partneriteteve në qoftë se punoni në një fondacion për të përpiluar një grant për dorëzim dhe proces miratimi me Box
  • Menaxhim të personelit dhe përfituesve të shpërndarë gjeografikisht duke krijuar struktura të skedarëve me përmbajtje specifike për zyrat rajonale

LexoBox.org histori suksesi , vizitoni Box komuniteti për organizatat jofitimprurëse për të mësuar se si organizatat tjera jofitimprurëse e përdorin Box-in dhe të shihni në Box matricën e rasteve të përdorimit të organizatave jofitimprurësve (PDF).

Funksionet kryesore

  • Ndarja e skedarëve: Ndani dhe qasuni në skedarët tuaj nga kudo në çdo pajisje pa VPN. Përveç ueb aplikacionit të Box-it, i qasshëm nga çdo platformë, Box ofron aplikacione për celularë për iOS, Android, Windows, dhe BlackBerry.
  • Sinkronizimi i desktopit: Të gjitha skedarët tuaj mund të sinkronizohen në mënyrë të sigurt dhe automatikisht midis desktopit tuaj dhe skedarëve tuaj në Box onlajn me aplikacionet Box për Windows dhe Mac.
  • Bashkëpunimi: Box mbështet historikun e versionit të dokumentit, përditësimet në kohë reale, njoftimet në email, komentet dhe detyrat.
  • Siguria:Ju mund të konfiguroni lejet dhe privilegjet për të gjitha llojet e përdoruesve për të kufizuar qasjen e tyre. Të dhënat e ruajtura në Box mbrohen me SSL, 256-bit AES encryption dhe plotësojnë të dy certifikimit të BE-së dhe Swiss Safe Harbor.
  • Integrimi i softuerit:Përdorni aplikacionet Box-it për të qasur përmbajtjen në Box përmes aplikacioneve të tjera si Microsoft Office dhe Office 365. Box për Office dhe Google Docs ju ndihmon të hapni, modifikoni dhe shpërndani skedarë Box direkt nga ato aplikacione. Shih. aplikacionet në dispozicion në Box.

Ju mund të mësoni më shumë në <ahref="https://www.box.com/business/">Box.com.

Mbështetje

Box ofron mbështetje telefonike dhe onlajn. Ju mund të hapni bileta mbështetëse në Komuniteti i Box-it faqe.

Zgjidhni me kujdes

Tarifa administrative për këtë produkt nuk është e kthyeshme dhe produkti nuk mund të shkëmbehet.

Merrni këtë produkt

Kur TechSoup miraton kërkesën tuaj për donacionin, ne do t’ju dërgojmë një mesazh në adresën tuaj të organizatës me udhëzimet për marrjen dhe aktivizimin e këtij produkti.

Kërkesat e sistemit Ueb shfletuesi dhe lidhja me internet
Kufizimet e ruajtjes 100 GB hapësira totale e ruajtjes; madhësia maksimale e skedës 2 GB.
Licencat e vazhdueshme Ky donacion siguron 10 licenca të vazhdueshme. Ato nuk skadojnë ose nuk kanë nevojë të rinovohen.
Parapaguesit ekzistues nuk janë të kualifikuar Ju mund të kërkoni këtë donacion vetëm në qoftë se ju nuk e keni një parapagim të paguar në Box.
Parapamja për Box-in Ju mund të provoni Box-in duke u regjistruar për një llogari “Box Personal Edition” falas. Nëse e kërkoni këtë ofertë, do të duhet të krijoni një llogari “Box Starter” duke përdorur email adresë tjetër nga ajo që përdoret për të krijuar llogarinë tuaj personale.