Asana Premium or Business, 1-Year Subscription, Access to Discounted Rates

Product-logo-asana-60px.png
SKU: G-51071
Administracijska naknada: €39.00
Donor PartnerMediaPlatform
Restrictions: Opis: 

Asana je online softver za upravljanje kolobarativnim poslovanjem koji pomaže timovima da koordinišu i upravljaju svojim radom. Asana Premium je za timove. Asana Biznis je za organizacije kako bi pratile, upravljale, i standardizovale rad u svojim timovima. S bilo kojim planom ,timovi mogu kolaborativno raditi s bilo koje lokacije putem Asana mobilnih i web aplikacija.

Ova ponuda omogućava pristup 50 postotnom sniženju na godišnju pretplatu na Asana Premium ili Asana Biznis za jedan tim. Nakon što uputite zahtjev za ovu ponudu putem TechSoup, direktno ćete Asana-u platiti pretplatu. Potrebno je da ovaj proizvod potražujete preko TechSoup jednom godišnje. Posjetite karticu Detalji i Troškovi usluge za više informacija.

Pogodnosti za organizacije

Asana-u možete koristiti da

  • Odgovornosti i sljedeće korake učinite svima jasnim
  • Imate uvid u napredak posla bez potrebe za izvještavanjem
  • Radite sigurno, brinući se da svi imaju pristup odgovarajućim informacijama, kontrolišući tko ima pristup čemu
  • Stvorite rutinske procese za ponavljajući posao

Glavne mogućnosti

  • Višestruki pregledi: Možete vidjeti projekte kao liste, tabele, kalendare i vremenske linije. Koristite zadatke s rokovima završetka, zastupnicima i opisima kako biste bili sigurni da svaki uposenik zna tko šta radi i do kada.
  • Prilagođena polja: Dodavanjem polja u bilo koji projekat, možete pratiti šta je najbitnije za projekat.
  • Šabloni: Nove projekte možete dodavati korištenjem šablona koji dolaze s unaprijed dizajniranim prilagođenim poljima, što će Vam pomoći da pratite informacije koje su Vam potrebne.
  • Napredna pretraga: Možete prilagoditi filtere pretraživanja i izraditi i pohraniti prilagođene preglednike projekata, zastupnika, rokova završetka, i još mnogo toga.
  • Zavisnosti: Možete upravljati kompleksnim poslovima tako što ćete označiti zadatak koji ovisi od drugog zadatka kako biste znali kada posao može započeti.
  • Kontrola podataka: Možete kontrolisati šta dijelite tako da odgovarajuće osobe imaju pristup informacijama. Na projektima možete omogućiti samo komentarisanje kako biste izbjegli neželjeno uređivanje.

Pogledajte usporedbu karakteristika Premium i Biznis proizvoda na Asana stranici sa cijenama.

Podrška

Asana Premium i Asana Biznis korisnici imaju pristup podršci i edukacijskim resursima te imaju prioritet prilikom kontaktiranja Asana podrške.

Birajte pažljivo

Administrativni troškovi za ovaj proizvod su nepovratni, a proizvod se ne može zamijeniti.

Preuzimanje ovog proizvoda

Kada TechSoup odobri Vaš zahtjev za donacijom, poslati ćemo poruku Vašoj organizaciji s uputama za preuzimanje ovog proizvoda.

Kartica detalja i cijena usluge

Zahtjevi sistema Web pretraživač i internet konekcija
Snižene tarife Ova ponuda omogućava pristup 50 postotnom sniženju na godišnju pretplatu na Asana Premium ili Asana Biznis za jedan tim na Asana trenutne tarife. Nakon što poodnesete zahtjev za ovu ponudu i platite TechSoup administrativne troškove, direktno ćete platiti Asana za odabrani plan korištenja.
Postoji minimum od 2 ili maksimum od 1,000 korisnika za bilo koji plan. Po potrebi, korisnike možete dodavati naknadno. Sniženje ćete dobijati za sve korisnike koje dodate, do maksimalno 1,000 korisnika.
Ugovor o pružanju usluge je neophodan Potrebno je da pristanete na jednogodišnji ugovor o pružanju usluge sa Asana-om.
Postojeći pretplatnici Ukoliko već posjedujete Asana besplatni probni račun ili pretplatnički račun, možete nadograditi ili obnoviti Vašu pretplatu putem ove ponude. Možete odabrati da nadogradite sve članove Vašeg radnog okruženja ili organizacije ili samo članove Vaših timova.
Nastavak usluge nakon jedne godine Vašu pretplatu možete obnoviti podnošenjem zahtjeva za drugi proizvod putem TechSoup svake godine, prije isteka pretplate.
Probno korištenje Asana-e Asana omogućuje besplatno probno korištenje na svojoj web stranici.
Potrebna je kreditna kartica ili PayPal račun Kreditna kartica ili PayPal račun je potreban za plaćanje sniženiih tarifa na Asana web stranici.